ورزش های آبی چه اثراتی بر روی بدن دارند؟

این روزها که هوا به سمت گرم شدن پیش میرود استفاده از استخر بیشتر میشود.
اب به عنوان یک راه درمانی کامل است که هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ افزایش قابلیت حرکتی اثرات مثبتی دارد و بسیار مفید است.
ورزشهایی که در اب انجام می شود هر کدام دارای فواید و اثرات متفاوتی میباشد.
ورزش در اب باعث تسریع گردش خون می شود و قدرت و استقامت مفاصل و تاندونها سبب میشود.
باعث افزایش فعالیت گروههای عضلانی می شود وقتی به مدت زیادی در اب هستید پوستتان حالت ریلکسیشن پیدا میکند.
مقدار اکسیژن خون را افزایش میدهد و تنفس صحیح براحتی انجام میشود .ورزش در اب باعث افزایش راحتی در بدن میشود و از هدر رفتن انرژی بدن جلوگیری میکند و استرس را از فرد دور میکند و البته واقعا در این زمینه اثرات بسیار مشهود است.
یکی از اثرات بسیار مهم اب اثرات ان در درمان و رهایی از سلولیت ها می باشد که امروزه بسیار شاهد ان می باشیم.

 

نوشته شده توسط دکتر شیرین شیرزاد